Webové prezentace

Návrhem a tvorbou webových prezentací se zabývám již od roku 2007. Všechny webové stránky jsou napsány v PHP s využitím MySQL databáze a využívají jednoduchý Model View Controller princip pro generování obsahu.

Pokud je zadavatelem přímo požadováno, nebo pokud je pro potřeby projektu výhodnější, je možné pro tvorbu stránek použít již existující frameworky (Nette, CakePHP, WordPress...). Webové prezentace jinak využívají mnou vytvořený backend, který je modifikován dle potřeb jednotlivých stránek. Výhodou je, že odpadá potřeba instalování případných paměťově náročných závislostí na serveru oproti použití komunitních frameworků.

Pokud byste měli zájem o vytvoření webových stránek, neváhejte se na mě obrátit. Máte-li i představu o tom, jak by měly stránky vypadat či co by měly obsahovat, nebo máte-li i přímo grafický návrh, urychlí to tvorbu vaší webové prezentace. Pamatuje však, prosím, na to, že se tvorbou stránek zabývám ve svém volném čase.